13/06/2018

Visie en werkwijze

Okkerse en van Grinsven psycholoog nijmegen

Samen op zoek naar de eigen kracht

Wij gaan uit van de eigen kracht van de persoon of het kind en zijn gericht op het samen vinden van een oplossing voor het probleem of de klacht van de cliënt. Bij kinderen wordt er op een speelse en creatieve manier gewerkt, die past bij de leeftijd en de ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijk beproefde methodes en middelen, waaronder ACT, EMDR, CGT en Schematherapie, Oplossingsgerichte methodiek, Yucel, COMET, KOP-model en e-Health (zie onderaan tekst voor uitleg).

Werkwijze

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de eerste afspraak. Bij deze bevestiging wordt ook een intakevragenlijst meegestuurd. We vragen u om de verwijzing van de huisarts, een identiteitsbewijs, de zorgpas van uw zorgverzekeraar en de ingevulde intakevragenlijst mee te brengen naar het eerste gesprek.

De gesprekken

Onze behandeling is praktisch en kortdurend, doorgaans tussen de 5 -11 gesprekken. Een gesprek duurt in de regel 45 minuten. Het aantal afspraken hangt af van de aard van de klachten. In het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we de reden van uw komst. Wellicht heeft u al een heldere vraag, wellicht ook niet. In ieder geval gaan wij samen uw klachten nauwkeurig in beeld brengen. Ook bekijken we of we er vertrouwen in hebben dat we deze klachten samen te lijf kunnen gaan. Welke behandeldoelen denken we te kunnen bereiken en hoe denken we dat te kunnen doen? Dat alles vatten we samen in een behandelplan. Als we het eenmaal eens zijn over de inhoud van het behandelplan gaat de behandeling van start. Afhankelijk van uw klachten kunnen we u wijzen op een website of app, als aanvulling op de behandeling. Tijdens de behandeling bekijken we nog regelmatig of de behandeling ook werkelijk de doelen dichterbij brengt. In overleg met u wordt afgewogen of we uw naasten bij de behandeling betrekken.

De afsluiting

Na de beëindiging van de behandeling wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

Uitleg methodes en middelen

ACT
Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een gedragstherapie, die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode gericht op heftige gebeurtenissen met psychische problemen als gevolg.

CGT en Schematherapie
Cognitieve GedragsTherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als je je manier van denken verandert, dan verandert ook hoe je je voelt. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat.

Oplossingsgerichte methodiek
We kijken naar de successen die je al gerealiseerd hebt. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen te bewerkstelligen.

Yucel
Blokkenmethode Yucel. Vanuit eigen kracht bouwen aan herstel.

COMET
Training waarbij je werkt aan het verbeteren van je zelfbeeld.

KOP-model
KOP is een afkorting voor Klachten = Omstandigheden x Persoonlijke stijl. Het KOP-model is een werkmodel waarmee je inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten, wat eraan gedaan kan worden en vooral wat je er zelf aan kunt doen.

e-Health
Er worden e-Health modules ingezet ter ondersteuning van de behandeling. Dit gebeurt in overleg met en passend bij de client. Wanneer u graag thuis aan de slag wilt met een app om uw gezondheid te verbeteren dan raden wij u aan te kijken op de volgende website: Wijzijnmind, (her)pak je eigen regie.