13/06/2018

Visie en werkwijze

Okkerse en van Grinsven psycholoog nijmegen

Samen op zoek naar de eigen kracht

Wij gaan uit van de eigen kracht van de persoon of het kind en zijn gericht op het samen vinden van een oplossing voor het probleem of de klacht van de cliënt. Bij kinderen wordt er op een speelse en creatieve manier gewerkt, die past bij de leeftijd en de ontwikkeling. Er wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijk beproefde methodes en middelen.

Werkwijze

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de eerste afspraak. Bij deze bevestiging wordt ook een vragenformulier meegestuurd. Dit formulier bevat vragen naar naam, adres, telefoonnummers en dergelijke. We vragen u om de verwijzing van de huisarts, een identiteitsbewijs, de zorgpas van uw zorgverzekeraar en het ingevulde vragenformulier mee te brengen naar het eerste gesprek.

De gesprekken

Onze behandeling is praktisch en kortdurend, doorgaans tussen de 5 -12 gesprekken. Een gesprek duurt in de regel 45 minuten. Het aantal afspraken hangt af van de aard van de klachten. In het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we de reden van uw komst. Wellicht heeft u al een heldere vraag, wellicht ook niet. In ieder geval gaan wij samen uw klachten nauwkeurig in beeld brengen. Ook bekijken we of we er vertrouwen in hebben dat we deze klachten samen te lijf kunnen gaan. Welke behandeldoelen denken we te kunnen bereiken en hoe denken we dat te kunnen doen? Dat alles vatten we samen in een behandelplan. Als we het eenmaal eens zijn over de inhoud van het behandelplan gaat de behandeling van start. Tijdens de behandeling bekijken we nog regelmatig of de behandeling ook werkelijk de doelen dichterbij brengt.

De afsluiting

Na de beëindiging van de behandeling wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.