13/06/2018

Kosten

Okkerse en van Grinsven psycholoog nijmegen

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding

Wanneer u een verwijzing van uw huisarts heeft worden de gesprekken meestal vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Met het merendeel van de zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten. U betaalt geen eigen bijdrage. Houd er rekening mee dat, indien u in dit kalenderjaar nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, eerst het wettelijk verplichte eigen risico (in 2021 is dat €385) aangesproken zal worden. Neem contact op met uw ziektekostenverzekeraar als u meer over de vergoedingen wilt weten.

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar wordt de zorg met ingang van 2015 door de gemeente betaald. Voor hen geldt geen eigen risico. De praktijk heeft een contract met Nijmegen en omliggende gemeenten.

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of waarbij u niet verschijnt worden bij u in rekening gebracht. Let op, niet nagekomen afspraken vallen niet onder de vergoeding van de verzekeraar!

Tarief

Individueel gesprek: € 95,00