13/06/2018

Behandeling

Okkerse en van Grinsven psycholoog nijmegen

Kenmerken van onze behandeling zijn:

laagdrempelig - we streven naar goede bereikbaarheid en snelle hulp
professioneel - we werken volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen (NIP en NVO)
klachtgericht - we gaan in op de klachten die u in het heden ondervindt.
kortdurend - we werken kortdurend en oplossingsgericht. Wanneer blijkt dat uw klachten ernstiger zijn of een langdurig traject nodig is, wordt u in overleg met uw huisarts verwezen naar een andere instantie in de ‘tweede lijn’ bijvoorbeeld een psychiater of psychotherapeut, vrijgevestigd of werkzaam binnen de GGZ.
samenwerkend - uw huisarts wordt op de hoogte gebracht dat u bij ons in behandeling bent, tenzij u dat nadrukkelijk niet wilt.

Okkerse en van Grinsven is een vrijgevestigde, tweemanspraktijk en werkt onafhankelijk, zonder lange toelatingsprocedures. Wij hebben een breed en gevarieerd aanbod van diensten: generalistische basis GGZ (GB GGZ), zowel individuele gesprekken en ouder-kind gesprekken. Daarbij zijn we gespecialiseerd in problematiek, die samenhangt met lichamelijke of cognitieve beperkingen en met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Wachttijd

Binnen 3 weken heeft u een intakegesprek en aansluitend kan worden gestart met de behandeling. Deze wachttijden gelden voor iedereen ongeacht waar iemand verzekerd is. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. (aangepast maart ’20)